SODELOVANJA

Združenje judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane

Obnovitev stikov med Gradcem in Ljubljano je pokazala, da čezmejno sodelovanje in iz njega porajajoče se sinergije lahko poživijo življenje obeh skupnosti. Avgusta 2021 sta se Judovska skupnost Gradec in Judovska skupnost Slovenije zato povezali v Združenju judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane.

Edinstveno nadnacionalno združenje judovskih skupnosti je bilo ustanovljeno s ciljem krepitve in širitve življenja judovske skupnosti obeh entitet, z namenom ohranjanja judovskih vrednot, razvoja judovskega verskega življenja in boja proti antisemitizmu. Poslanstvo nadaljuje Judovsko združenje Slovenije – skupnost tradicionalnih Judov.

ŠE DANDANES SE POMEMBNE LISTINE O JUDIH IZ TAKRATNE KRANJSKE HRANIJO V ARHIVIH JUDOVSKE SKUPNOSTI GRADEC.

Sodelovanje med judovskima skupnostima Gradca in Ljubljane izhaja iz skupne zgodovinske dediščine. Od 80. let 18. stoletja do razpada Podonavske monarhije so Judje iz takratne Kranjske, kamor je sodila tudi Ljubljana, uradno pripadali graški judovski skupnosti, glavni rabin Gradca pa je bil zadolžen za judovsko versko življenje v slovenski prestolnici. Še dandanes se pomembne listine o takratnih Judih v Ljubljani hranijo v arhivih Judovske skupnosti Gradec.