2 6

Dobrodošli

שלום

Dragi obiskovalec/draga obiskovalka,

po letu 1945 so na oblikovanje judovskih identitet v Evropi močno vplivali grozljivi dogodki nacionalsocializma in fašizma. Bilo je obdobje, ko so se s šoo morale soočiti predvsem žrtve in njihove družine same. Ob tem se je desetletja zdelo, da judovske skupnosti, prezaposlene s spoprijemanjem s strašnimi dogodki iz preteklosti, niso uspele ustvariti prostora za afirmativno življenje, za sedanjost.

Predstaviti svoje judovstvo in s tem svojo lastno identiteto v nejudovskem okolju kot nekaj živahnega, barvitega in večplastnega ter ločenega od šoe, je bilo nekaj, česar v senci preteklosti nihče ni mogel ali hotel storiti.

Šele v zadnjih letih smo Judje sprejeli šoo kot pomemben del evropsko-judovske identitete in zgodovine, vendar ne želimo, da bi bila naša zapuščina omejena zgolj na šoo ali da bi jo razumeli le na njeni podlagi.

Judovstvo, kot ga razumemo danes, se namreč ozira na zgodovino, ki sega več tisoč let v preteklost. Je živo, raznoliko in navzoče. In natančno takšnega ga želimo prenašati. Tako navznoter kot navzven. Da, našo kulturo moramo predstavljati tudi navznoter kot nekaj, kar je čilo ter prisotno tu in zdaj, kot nekaj, kar je vredno spodbujati.

Odkar mi je bilo omogočeno aktivno sodelovanje v življenju judovske skupnosti v Sloveniji, se mi je zdelo ključno, da notranje okrepim judovsko življenje in skupnost vodim kot samozavestno tradicionalno versko skupnost – kot profilirano skupnost z jasnimi stališči. Ne kot kulturni klub ali folklorno društvo, ki obstaja predvsem zaradi publike in javnih sredstev.

Kot skupnost, ki se ukvarja z virulentnimi vprašanji z notranjega judovskega vidika in je lahko ambasadorka svojih skrbi glede trajnostnega razvoja.

Zakaj smo odprli Sinagogo Ljubljana in ustanovili Judovsko združenje Slovenije – skupnost tradicionalnih Judov? Da bi vzpostavili prostor srečevanj in druženja slovenskih Judov, prostor tradicionalnega judovstva in molitve. Prostor, kjer se lahko odvija in razvija judovsko življenje. In upam, da bomo tudi z vašo pomočjo judovsko skupnost v tej državi uspeli pospremiti v živahno prihodnost.

Judovsko združenje Slovenije se ne vidi le kot osrednja stična točka in predstavnica vseh tradicionalnih Judov v Sloveniji, temveč tudi kot kontaktna točka za tiste, ki se prvič ali večkrat zanimajo za judovsko kulturo ali vero. Na ta način želimo trajno prispevati k razumevanju in spoštljivemu sobivanju različnih verskih skupnosti in kultur v državi.

Kot predsednik Judovskega združenja Slovenije vas lepo pozdravljam na našem spletnem mestu in se vam iskreno zahvaljujem za zanimanje: z velikim veseljem vas pričakujem na ogledu sinagoge ali na enem od prihajajočih dogodkov.

S spoštovanjem,
Elie ROSEN

3 6

Sinagoga

Sinagoga Ljubljana je svoja vrata odprla leta 2021, na dan spomina na novembrske pogrome leta 1938.

4 6

Pokopališče

Pokopališče v Dolgi vasi je edino celovito ohranjeno judovsko pokopališče v Prekmurju in največje judovsko pokopališče v Sloveniji.